https://data.utrecht.nl/dataset/openbaar-datalekregister-utrecht

Openbaar datalekregister Utrecht

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Wij nemen datalekken binnen de organisatie van de gemeente Utrecht op in het openbaar datalekregister. In deze dataset staan de volgende gegevens:

• Datum;

• Beschrijving van het datalek;

• (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n);

• Getroffen corrigerende maatregelen;

• Of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is geïnformeerd;

• Of de betrokkene(n) zijn geïnformeerd.

In het register zijn alleen afgesloten meldingen opgenomen. Meldingen waarnaar de gemeente Utrecht of de Autoriteit Persoonsgegevens nog onderzoek doet, staan nog niet in het register. Dit gebeurt op het moment dat het onderzoek is afgerond.

Meer informatie? Melden van een beveiligings- of datalek: www.utrecht.nl/beveiligingslek-melden Hoe de gemeente Utrecht omgaat met privacy: www.utrecht.nl/privacy

Downloadbare bestanden (5)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur

Contactgegevens

Naam
CIO Office
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Informatie- en Procesmanagement
CIO Office opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/