163 datasets gevonden

 • Tellingsbestand verkiezing Provinciale Staten 2023 Centraal Stembureau

  • Beschrijving: Op vrijdag 24 maart 2023 was de zitting van Centraal Stembureau van de Provincie Utrecht. In deze zitting zijn de aantallen stemmen per kandidaat en per partij vastgesteld. De aantallen van alle gemeenten in de Provincie Utrecht zijn…
 • Gemeentelijk beschermd stadsgezicht

  In Utrecht hebben we 1 gemeentelijk beschermd stadsgezicht, namelijk het Minstroom gebied. Dit bestand bevat de contour van dit gebied.…
 • Tellingsbestand verkiezing Provinciale Staten 2023

  • Beschrijving: Op donderdag 16 maart 2023 was de centrale stemopneming van de Provinciale Statenverkiezing. Toen zijn alle stemmen van de verkiezing op 15 maart 2023 per kandidaat geteld. Al deze tellingen staan in het proces-verbaal van het gemeent…
 • Tellingsbestand verkiezing waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2023

  • Beschrijving: Op donderdag 16 maart 2023 was de centrale stemopneming van de van de waterschapsverkiezing in Amstel, Gooi en Vecht. Toen zijn alle stemmen van de verkiezing op 15 maart 2023 per kandidaat geteld. Al deze tellingen staan in het proce…
 • Tellingsbestand verkiezing waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 2023

  • Beschrijving: Op donderdag 16 maart 2023 was de centrale stemopneming van de van de waterschapsverkiezing in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Toen zijn alle stemmen van de verkiezing op 15 maart 2023 per kandidaat geteld. Al deze tellingen…
 • Natuurwaardenkaart

  De kaart is een momentopname (2019 en sommige lagen actueler) en per definitie niet volledig aangezien de gemeente niet voor alle soorten gebiedsdekkend is onderzocht en soorten van een locatie kunnen verwijderen, uitsterven of zich er nieuw vestigen…
 • Bestemmingsplan

  Actuele bestemmingsplannen van de Gemeente Utrecht volgens de modellen IMRO2008 en IMRO2012. Deze laag bevat uitwerkingsplannen, exploitatieplannen, wijzigingsplannen, beheersverordeningen, bestemmingsplannen en voorbereidingsbesluiten. Bron: https:/…
 • Beeldbepalende gebouwen

  Naast de monumenten adreslijst is er ook een adreslijst met ongeveer 500 'beeldbepalende' gebouwen. Dit zijn gebouwen die horen bij een 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Een gebouw kan beeldbepalend en ook een monument zijn. https://www.utrecht.nl…
 • 3D Model Ondergrond

  Het 3D ondergrond model biedt de gemeente inzicht in de ondergrond van de gemeente Utrecht. Het is een collectie van datasets die samen de ondergrond vormen. De databronnen die worden gebruikt komen uit de Utrechtse organisatie, het Kadaster en ook d…
 • Luchtmeetnet Utrecht

  Meetpunten en -gegevens luchtkwaliteit van 68 meetpunten in de stad. In Utrecht worden diverse stoffen, gassen en deeltjes gemeten. Op de website zijn de meetresultaten van zowel het Utrechtse Luchtmeetnet als van de twee Utrechtse RIVM-meetstations…