180 datasets gevonden

 • CO2 Uitstoot

  Er is data beschikbaar over de CO2 uitstoot van de Gemeente Utrecht. Uitstoot is beschikbaar per sector: Particulier: wartme Woningen: gas Woningen: elektriciteit Zakelijk: warmte Zakelijk: gas Zakelijk: elektricieit Mobiliteit Deze da…
 • Zonnepanelen geschiktheid - Zonatlas

  Dataset mbt geschiktheid van Utrechtse woningen voor zonnepanelen op postcode 4 niveau (bijv 3514) in de categorieen minder geschikt, geschikt en zeer geschikt in aantallen en percentages. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: postco…
 • Utrecht Barometer

  De Utrecht Barometer is de kennisbibliotheek van Utrecht Marketing met beschrijvende en statistische informatie over bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten in de stad Utrecht. Openbare gedeelte In het openbare gedeelte staat het aantal hotelover…
 • Bodem

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Bodemgebruik Bodemkwaliteit Historische kaarten bodem Bodemgebruik Bodemgebruik in Utrecht in d…
 • Luchtmeetnet Utrecht

  Meetpunten en -gegevens luchtkwaliteit van 68 meetpunten in de stad. In Utrecht worden diverse stoffen, gassen en deeltjes gemeten. Op de website zijn de meetresultaten van zowel het Utrechtse Luchtmeetnet als van de twee Utrechtse RIVM-meetstations…
 • Evenementen

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Evenementen 2011-2016 Evenementen 2016 Evenementen 2017 Evenementen 2018 [Evenementen 2019](#evenemen…
 • Beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp - 2018 vervolg

  Beschrijving: Overzicht beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp OPMERKING: Deelsheets per periode van twee weken vanaf 2de helft 2018 Bron: Gemeente Utrecht Maatschappelijke ontwikkeling Voorgaande dataset: https://…
 • Beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp - 2017/2018

  Beschrijving: Overzicht beschikbaarheid aanbieders aanvullende jeugdhulp OPMERKING: Deelsheets per periode van twee weken 2017 en 1ste helft 2018 per week Bron: Gemeente Utrecht Maatschappelijke ontwikkeling Vervolg dataset:…
 • Monumenten Informatie Systeem (MIS)

  Binnen de gemeente is een overzicht van alle gemeentelijke en rijksmonumenten. Deze zijn omschreven in het MIS, Monumenten Informatie Systeem. De rijks monumenten zijn afkomstig van de rijksmonumenten register, meer informatie kan je op de website vi…
 • Nulmeting kwaliteit openbare ruimte 2014

  Overzicht van de data afkomstig uit de nulmeting kwaliteit openbare ruimte uit 2014, hierbij zijn de volgende gegevens weergegeven: categorie; thema; kwaliteitskenmerk; criterium; Utrechtse maatlat; ondergrens Utrechtse maatlat; beoord…