165 datasets gevonden

 • Cameraregister Utrecht

  Dit is het Utrechtse cameraregister. Hier vind je de volgende camera's: camera's tbv Openbare Orde en Veiligheid; camera's tbv Centraal Toezicht Openbaar Vervoer; camera's tbv bescherming van eigendommen van personen bij locaties mbt binnensport en bereikbaarheid; camera's tbv veilig gebruik van bruggen; camera's tbv handhaving van de Milieuzone; camera's tbv particuliere camerabewaki…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Informatie- en Procesmanagement
 • Evenementen

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Evenementen 2011-2016 Evenementen 2016 Evenementen 2017 Evenementen 2018 Evenementen 2019 Evenementen 2020 Evenementen 2021 Evenementen 2022 [Evenementen 2023]…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Openbaar datalekregister Utrecht

  Wij nemen datalekken binnen de organisatie van de gemeente Utrecht op in het openbaar datalekregister. In deze dataset staan de volgende gegevens: • Datum; • Beschrijving van het datalek; • (Mogelijke) gevolgen voor de betrokkene(n); • Getroffen corrigerende maatregelen; • Of de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is geïnformeerd; • Of de betrokkene(n) zijn geïnformeerd. In het register zijn a…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Informatie- en Procesmanagement
 • Voetgangersgebied

  Het drukste deel van de binnenstad krijgt meer ruimte voor voetgangers. We maken het voetgangersgebied groter. Sommige straten in de binnenstad worden autovrij. De maatregelen gaan in per 1 augustus 2022. Bron: Utrecht.nl https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/voetganger/voetgangersgebied-binnenstad/
  Beschikbaar sinds Bronhouder Ontwikkelorganisatie Ruimte
 • Monumenten Informatie Systeem (MIS)

  Binnen de gemeente is een overzicht van alle gemeentelijke en rijksmonumenten. Deze zijn omschreven in het MIS, Monumenten Informatie Systeem. De rijks monumenten zijn afkomstig van de rijksmonumenten register, meer informatie kan je op de website vinden: https://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/ Belangrijke informatie die in het MIS staat per monument: Adres/Locatie Coördinaat Type…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Ontwikkelorganisatie Ruimte
 • Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

  Beschrijving Enquête data van Utrechtse jongvolwassenen (leeftijd 16 t/m 25) over gezondheid, leefstijl (bijvoorbeeld alcohol, drugs, sport) en sociale omgeving (zoals eenzaamheid). Bron Zelf verzamelde enquête data Doel Monitoren van de gezondheid van de jongvolwassenen in Utrecht. Kwaliteit De uitkomsten van het onderzoek kunnen niet losgezien worden van de periode waarin…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Volksgezondheid
 • Jeugdmonitor Utrecht

  Beschrijving Enquête data van Utrechtse kinderen (groep 7 en 8 van het reguliere basisonderwijs) van 2008 tot heden over gezondheid en daaraan gerelateerde onderwerpen (o.a.: ervaren gezondheid, lichamelijke klachten, leefstijl, situatie thuis, schoolbeleving, pesten, gamen en mediagebruik) Bron Zelf verzamelde enquête data Doel Monitoren van de gezondheid van kinderen in Utrecht.…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Volksgezondheid
 • Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen

  Beschrijving Enquête data van Utrechtse volwassenen en ouderen (leeftijd 18+) over gezondheid, leefstijl (bijvoorbeeld alcohol, drugs, sport) en sociale omgeving (zoals eenzaamheid). Bron Zelf verzamelde enquête data Doel Monitoren van de gezondheid van volwassenen in Utrecht. Kwaliteit De uitkomsten van het onderzoek kunnen niet losgezien worden van de periode waarin de vragen…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Volksgezondheid
 • Gezondheidsmonitor Jeugd

  Beschrijving Enquête data van Utrechtse jongeren (klas 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs) over gezondheid en daaraan gerelateerde onderwerpen (o.a.: ervaren gezondheid, mentale gezondheid, eenzaamheid, leefstijl, schoolbeleving, pesten, gamen en mediagebruik). Bron Zelf verzamelde enquête data Doel Monitoren van de gezondheid van Utrechtse jongeren. Kwaliteit De da…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Volksgezondheid
 • Tellingsbestand verkiezing Provinciale Staten 2023 Centraal Stembureau

  • Beschrijving: Op vrijdag 24 maart 2023 was de zitting van Centraal Stembureau van de Provincie Utrecht. In deze zitting zijn de aantallen stemmen per kandidaat en per partij vastgesteld. De aantallen van alle gemeenten in de Provincie Utrecht zijn samengevoegd in de ondersteunende software verkiezingen (osv). Uit deze software komt het tellingsbestand. U kunt het bestand gebruiken om de uitslag…
  Beschikbaar sinds Bronhouder Publiekszaken