282 datasets gevonden

 • Cameraregister Utrecht

  Dit is het Utrechtse cameraregister. Hier vind je de volgende camera's: camera's tbv Openbare Orde en Veiligheid; camera's tbv Centraal Toezicht Openbaar Vervoer; camera's tbv bescherming van eigendommen van personen bij locaties mbt binnenspo…
 • Parkeerplaatsen gehandicapten

  Dataset mbt parkeerplaatsen voor gehandicapten in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: adres; wijk; buurt; link routeplanner; beschrijving; functies; ligging; lengte; breedte; ondergrond; ondergrond wate…
 • Parkeerautomaten

  Overzicht van alle parkeerautomaten (779 in totaal) in Utrecht. In deze dataset staan de volgende gegevens per object vermeld: adres; parkeerrayon (bijv Tuindorp of Janskerkhof); woonplaats; postocde; object ID; automaatnummer.…
 • Makelpunt

  Het Makelpunt Utrecht is de centrale plek in de stad voor mensen en organisaties die op zoek zijn naar ruimte of ruimte willen aanbieden. Het brengt vraag en aanbod van huisvesting voor culturele, maatschappelijke of commerciële activiteiten samen en…
 • Geweld

  Geweld Dataset mbt geweld in Utrecht in 2013-2017 op wijk-, subwijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: geweld, totaal; geweld, totaal per 1000 inwoners; bedreiging; mishandeling; openlijke geweldplegi…
 • Ervaring discriminatie

  Ervaring discriminatie Dataset mbt ervaring van discriminatie bij Utrechtse bewoners in de jaren 2009-, 2017 op wijk- en subwijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld mbt percentage van discriminatie: totaal; huidskleur,…
 • Inkomen

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Inkomen huishouden Inkomen personen Inkomen huishouden Inkomen van huishoudens in Utrecht in de jaren 2009 tm 201…
 • Opleidingsniveau

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Opleidingsniveau bewonerspanel Opleidingsniveau werkzoekenden Opleidingsniv…
 • Sociale contacten

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Sociale cohesie Sociale contacten grip leven Sociale cohesie Dataset mbt sociale cohesie in Utrecht in de j…
 • Werk en vrijwilligerswerk

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Vrijwilligerswerk Werkenden en werkzoekenden naar opleidingsniveau 2016 Vrijwi…