Over het dataportaal

Utrecht Open Data

Welkom op het Dataportaal van de gemeente Utrecht! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Utrecht. Als u ideeën heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, neem dan contact met ons op. In de toekomst gaat gemeente Utrecht meer datasets publiceren. De gemeente Utrecht werkt samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets.

 

Open data is:

  • openbare data,
  • bekostigd uit publieke middelen,
  • verzameld voor werkzaamheden overheidsinstantie,
  • liefst ‘open standaard’; dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen,
  • liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

 

Waardevolle informatie

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Utrecht veel verschillende soorten gegevens. Informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zoals plattegronden met informatie, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de stad. Volgens onderzoek kan open data grote economische waarde hebben. Veel mensen en organisaties kunnen ervan profiteren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Utrecht deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en daarom gratis toegankelijk.

 

Gebruiksvoorwaarden open data Gemeente Utrecht

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Utrecht, zoals geplaatst op https://data.utrecht.nl/ hergebruiken in eigen toepassingen.

De gemeente Utrecht stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Utrecht sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

 

Open data en privacy

De gemeente Utrecht gaat zorgvuldig om met de gegevens van haar inwoners en houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Bij open data gaat het alleen om informatie die openbaar gemaakt mag worden, dus geen persoonlijke, vertrouwelijke of bedrijfsgevoelige gegevens. Dus geen gegevens over personen. Informatie die schade kan veroorzaken of de veiligheid in gevaar kan brengen wordt ook niet via open data verspreid.

 

Groeimodel

In de toekomst gaat de gemeente Utrecht meer datasets publiceren. Daarbij zoekt de gemeente de samenwerking met andere organisaties zodat meer informatie gemakkelijk beschikbaar komt.

 

Proclaimer

https://www.utrecht.nl/proclaimer