289 datasets gevonden

 • Natuurwaardenkaart

  De natuurwaardekaart Utrecht laat zien waar in Utrecht leefgebieden van bijzondere en beschermde planten en dieren zijn. Deze leefgebieden zijn onderverdeeld in: 1) steen en gebouwen, 2) oever en water, 3) bomen, bos en struiken, 4) gras en kruiden,…
 • Groenstructuurvisiekaart

  De groenstructuurvisiekaart is een kaart die hoort bij de ‘Actualisatie Groenstructuurplan 2018’. Dit beleidsplan is gemaakt door de gemeente en is onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht. Lees meer over de Omgevingsvisie hier: https://omgevingsvis…
 • Monumenten Informatie Systeem

  Binnen de gemeente is een overzicht van alle gemeentelijke en rijksmonumenten. Deze zijn omschreven in het MIS, Monumenten Informatie Systeem. De rijks monumenten zijn afkomstig van de rijksmonumenten register, meer informatie kan je op de website vi…
 • Samen Meten Dataportaal

  De Samen Meten Dataportaal van de RIVM bevat metingen van de leefomgevingen. Dit zijn luchtkwaliteit-, waterkwaliteit- en geluidmetingen. De metingen zijn afkomstig van een netwerk van verschillende soorten sensoren, die ook worden onderhouden door a…
 • Luchtmeetnet Kaart Utrecht

  Meetpunten en -gegevens luchtkwaliteit van 68 meetpunten in de stad. In Utrecht worden diverse stoffen, gassen en deeltjes gemeten. Op de website zijn de meetresultaten van zowel het Utrechtse Luchtmeetnet als van de twee Utrechtse RIVM-meetstations…
 • Monumenten Adressen WFS

  Dit is een WFS (Web Feature Service) van alle adressen van gemeente en rijksmonumenten in Utrecht. Je kan de verschillende kaartlagen toevoegen in desktop of web GIS applicatie als WFS service. De kaart laag MONUMENTEN_OPEN_GM is een puntenkaart van…
 • Geluidsbelastingkaart

  Weergave van de resultaten van de EU-geluidskartering. Voor wegverkeer en railverkeer. De gemeente Utrecht moet elke 5 jaar het geluidsniveau in de stad berekenen. De laatste berekening is van 2016. We kijken op welke plekken meer dan 55 decibel (…
 • RUDIFUN

  Het PBL heeft een methode ontwikkeld om de berekening van ruimtelijke dichtheden uitgedrukt in FSI (Floor Space Index) en GSI (Ground Space Index) en hun afgeleiden L (Layers) en OSR (Open Space Ratio) geautomatiseerd en zo landsdekkend op een generi…
 • Fietstrommels

  Overzicht van fietstrommels in Utrecht. In deze dataset vind je de volgende gegevens per fietstrommel: wijknaam; straatnaam; huisnummer.…
 • Cameraregister Utrecht

  Dit is het Utrechtse cameraregister. Hier vind je de volgende camera's: camera's tbv Openbare Orde en Veiligheid; camera's tbv Centraal Toezicht Openbaar Vervoer; camera's tbv bescherming van eigendommen van personen bij locaties mbt binnenspo…