152 datasets gevonden

 • Makelpunt

  Het Makelpunt Utrecht is de centrale plek in de stad voor mensen en organisaties die op zoek zijn naar ruimte of ruimte willen aanbieden. Het brengt vraag en aanbod van huisvesting voor culturele, maatschappelijke of commerciële activiteiten samen en…
 • Geweld

  Geweld Dataset mbt geweld in Utrecht in 2013-2017 op wijk-, subwijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld: geweld, totaal; geweld, totaal per 1000 inwoners; bedreiging; mishandeling; openlijke geweldplegi…
 • Ervaring discriminatie

  Ervaring discriminatie Dataset mbt ervaring van discriminatie bij Utrechtse bewoners in de jaren 2009-, 2017 op wijk- en subwijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld mbt percentage van discriminatie: totaal; huidskleur,…
 • Inkomen

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Inkomen huishouden Inkomen personen Inkomen huishouden Inkomen van huishoudens in Utrecht in de jaren 2009 tm 201…
 • Opleidingsniveau

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Opleidingsniveau bewonerspanel Opleidingsniveau werkzoekenden Opleidingsniv…
 • Sociale contacten

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Sociale cohesie Sociale contacten grip leven Sociale cohesie Dataset mbt sociale cohesie in Utrecht in de j…
 • Werk en vrijwilligerswerk

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Vrijwilligerswerk Werkenden en werkzoekenden naar opleidingsniveau 2016 Vrijwi…
 • Alcohol

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Alcohol geschikte leeftijd Alcohol kopen Informatie alcohol Praten alcoholgebruik <a name="alc…
 • Gezin en huishoudsamenstelling

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Huishoudens Ontwikkeling aantal huishoudens per arrangement Huishoudens Dataset mbt huishoudens…
 • Tellingsbestand verkiezing Gemeenteraad 2022

  • Beschrijving: Dit is het bestand dat is ontstaan door de invoer van de gegevens uit de bijlagen per stembureau, die tijdens de centrale stemopneming voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Utrecht zijn ingevuld. De publicatie van de…