https://data.utrecht.nl/dataset/indicatoren-veiligheidsbeleving-veiligheid-

Indicatoren Veiligheidsbeleving (Veiligheid)

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Veiligheidsbeleving (Veiligheid)' vindt u informatie over de volgende 43 'indicatoren':

 • % de afgelopen 12 maanden op straat op intimiderende wijze:
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen auto- en woninginbraak
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen drank- en drugsoverlast in de openbare ruimte
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen foutparkeren van auto's
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen foutparkeren van fietsen
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen geluid- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen geluidoverlast van bedrijven
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen illegale bouw of illegaal gebruik van gebouwen
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen illegale prostitutie
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen overlast door jongeren
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen stankoverlast van bedrijven
 • % gemeente treedt onvoldoende op tegen vervuiling van de openbare ruimte
 • % gemeente treedt op tegen auto- en woninginbraak, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen drank- en drugsoverlast in de openbare ruimte, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen foutparkeren van auto's, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen foutparkeren van fietsen, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen geluid- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden, weet niet
 • % gemeente treedt op tegen geluidoverlast van bedrijven, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen illegale bouw of illegaal gebruik van gebouwen, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen illegale prostitutie, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen overlast door jongeren, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen stankoverlast van bedrijven, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt op tegen vervuiling van de openbare ruimte, weet niet/geen mening
 • % gemeente treedt voldoende op tegen auto- en woninginbraak
 • % gemeente treedt voldoende op tegen drank- en drugsoverlast in de openbare ruimte
 • % gemeente treedt voldoende op tegen foutparkeren van auto's
 • % gemeente treedt voldoende op tegen foutparkeren van fietsen
 • % gemeente treedt voldoende op tegen geluid- en verkeersoverlast door bouwwerkzaamheden
 • % gemeente treedt voldoende op tegen geluidoverlast van bedrijven
 • % gemeente treedt voldoende op tegen illegale bouw of illegaal gebruik van gebouwen
 • % gemeente treedt voldoende op tegen illegale prostitutie
 • % gemeente treedt voldoende op tegen overlast door jongeren
 • % gemeente treedt voldoende op tegen stankoverlast van bedrijven
 • % gemeente treedt voldoende op tegen vervuiling van de openbare ruimte
 • % jeugdproblematiek
 • % vaak last van jongeren op straat in de buurt
 • % voelde zich op straat geïntimideerd de laatste 12 maanden
 • % voelde zich op straat niet geïntimideerd de laatste 12 maanden
 • % voelt zich vaak onveilig algemeen
 • % voelt zich vaak onveilig in eigen buurt
 • % voelt zich wel eens onveilig algemeen
 • % voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt
 • % zegt liever niet of ze zich op straat geïntimideerd voelden de laatste 12 maanden

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 43

Bron

Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

Downloadbare bestanden (1)

Databank

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

XLSX http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0) *

Documentatie (1)

Dashboard Veiligheid

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank. Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.

Onbekend http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0) *

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Openbare orde en veiligheid
Updatefrequentie van de data
Jaarlijks

Contactgegevens

Naam
Onderzoek & Advies
E-mail
onderzoek@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek en Advies
Onderzoek & Advies onderzoek@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl