25 datasets gevonden

 • Cameraregister Utrecht

  Dit is het Utrechtse cameraregister. Hier vind je de volgende camera's: camera's tbv Openbare Orde en Veiligheid; camera's tbv Centraal Toezicht Openbaar Vervoer; camera's tbv bescherming van eigendommen van personen bij locaties mbt binnenspo…
 • Woninginbraken

  Dataset mbt woninginbraken en poging tot woninginbraken in Utrecht van Politie Nederland. Hierbij zijn de data weergegeven op postcode 4-niveau (bijv 3514) en staan de volgende gegevens per object vermeld: postcodegebied (postcode 4 niveau); dat…
 • Vuurwerk

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Afsteken vuurwerk Overlast vuurwerk Vuurwerk maatregelen Vuurwerk mening </…
 • Verdachten

  Dataset mbt aantal verdachten in Utrecht in de jaren 2014 en 2015. Deze tabel bevat gegevens over geregistreerde en aangehouden verdachten van een in het verslagjaar geregistreerd misdrijf, onderscheiden naar delictgroep, stedelijkheid van de woonbuu…
 • Veiligheidsbeleving Amsterdamsestraatweg

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Veiligheid beleving Amsterdamsestraatweg Veiligheidsbeleving Amsterdamsestraatweg <a name="veiligheid-bele…
 • Veiligheid Amsterdamsestraatweg

  Veiligheid Amsterdamsestraatweg - Achtergrondkenmerken Beschrijving: Achtergrondkenmerken Amsterdamsestraatweg 2016 Bron: Rapport: Meting Veiligheid Amsterdamsestraatweg 2016 Doel registratie: Dit bestand bevat de cijfers van…
 • Toekomstverwachting Amsterdamsestraatweg

  Veiligheid Amsterdamsestraatweg - toekomstverwachting Beschrijving: Veiligheid Amsterdamsestraatweg - toekomstverwachting - Gemeente Utrecht Bron: Rapport: Meting Veiligheid Amsterdamsestraatweg 2016 Doel registratie: Dit best…
 • Tevredenheid cameratoezicht

  Tevredenheid cameratoezicht afkomstig uit een peiling van Bewonerspanel Utrecht. Hier vind je de rapportage: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/bewonerspanel/2018-03-bewoners…
 • Respondenten Wilhelminapark

  Overlast Wilhelminapark - Profiel respondenten Beschrijving: Profiel respondenten (gegeneraliseerd) Bron: Rapport: Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Doel registratie: Dit bestand bevat de c…
 • Problemen Amsterdamsestraatweg

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Problemen aangepakt Amsterdamsestraatweg Problemen veiligheid Amsterdamsestraatweg [Problemen veilighei…