https://data.utrecht.nl/dataset/indicatoren-criminaliteitsontwikkeling-veiligheid-

Indicatoren Criminaliteitsontwikkeling (Veiligheid)

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Criminaliteitsontwikkeling (Veiligheid)' vindt u informatie over de volgende 27 'indicatoren':

 • autokraak
 • autokraak per 1000 inw+arb
 • bedreiging
 • bedrijfsinbraak
 • criminaliteit per 1000 inw+arb
 • criminaliteit: totaal
 • fietsdiefstal
 • fietsdiefstal per 1000 inw+arb
 • geluidshinder totaal
 • geluidshinder totaal per 1000 inw+arb
 • geweld: huiselijk
 • geweld: huiselijk per 1000 inw+arb
 • geweld: totaal
 • geweld: totaal per 1000 inw+arb
 • inbraken bedrijf
 • mishandeling
 • openlijke geweldpleging gericht tegen een persoon
 • overig geweld
 • overval
 • pogingen tot woninginbraak
 • pogingen tot woninginbraak per 1000 woningen
 • straatroof
 • winkeldiefstal
 • woninginbraken
 • woninginbraken per 1000 woningen
 • zakkenrollerij
 • zedenmisdrijf

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 27

Bron

Politie / gemeente Utrecht

Updatefrequentie

Jaarlijks

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

Downloadbare bestanden (1)

Databank

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank.

Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

XLSX http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0) *

Documentatie (1)

Dashboard Veiligheid

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank.

Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.

Onbekend http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0) *

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur

Contactgegevens

Naam
Onderzoek & Advies
E-mail
onderzoek@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek en Advies
Onderzoek & Advies onderzoek@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl