https://utrecht.dexcat.nl/dataset/snelheidsmetingen-griftstraat

Snelheidsmetingen Griftstraat

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

In juni 2019 zijn er op 4 locaties op de Griftstraat / Poortstraat snelheidsmetingen uitgevoerd. In bijgevoegde bestanden zijn de resultaten daarvan in te zien. Het betreft de intensiteiten per locatie in pdf en apart de snelheidsresultaten per locatie in word. Ruwe data is vindbaar in de excelbestanden.

Distributies (1)

Distributie Opties
Snelheidsmetingen Griftstraat 2019

ZIP http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Verkeer

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Fysiek domein - Ontwikkelorganisatie Ruimte
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl