https://data.utrecht.nl/dataset/samen-meten-dataportaal

Samen Meten Dataportaal

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De Samen Meten Dataportaal van de RIVM bevat metingen van de leefomgevingen. Dit zijn luchtkwaliteit-, waterkwaliteit- en geluidmetingen. De metingen zijn afkomstig van een netwerk van verschillende soorten sensoren, die ook worden onderhouden door aparte groepen of particulieren. Gemeente Utrecht geeft ook sensor data door aan dit dataportaal.

Voor meer informatie over het dataportaal: https://samenmeten.nl/dataportaal

Bekijk hier de kaart met metingen: https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu

Contactgegevens

Naam
Lucht, Geluid, Trillingen, Externe Veiligheid
E-mail
LGETinfo@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Lucht, Geluid, Trillingen, Externe Veiligheid LGETinfo@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/