https://data.utrecht.nl/dataset/natuurwaardenkaart

Natuurwaardenkaart

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De natuurwaardekaart Utrecht laat zien waar in Utrecht leefgebieden van bijzondere en beschermde planten en dieren zijn. Deze leefgebieden zijn onderverdeeld in: 1) steen en gebouwen, 2) oever en water, 3) bomen, bos en struiken, 4) gras en kruiden, 5) biotoop overstijgende soorten. Door leefgebieden te selecteren kunt u zien welke plant- en diersoorten er voorkomen. Door op het driehoekje te klikken, kunt u zien welke andere planten of dieren er voorkomen in hetzelfde gebied.

Disclaimer: De natuurwaardekaart kan NIET dienen als vervanging van professioneel ecologisch onderzoek (een zogenaamde quickscan of nader onderzoek), wat bijvoorbeeld nodig kan zijn bij het aanvragen van een bouwvergunning. De kaart is een momentopname (2018) en per definitie niet volledig aangezien de gemeente niet dekkend is onderzocht en soorten van een locatie kunnen verwijden of er zich nieuw vestigen. Aan de kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

De bron van deze kaart is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) Voor meer informatie over de NDFF: https://data.utrecht.nl/dataset/natuurwaarden Voor meer informatie over de kaart en andere kaart Natuur in je Buurt: https://mcu.nl/nieuws/natuurwaardekaart-utrecht/

Distributies (1)

Distributie Opties
Natuurwardenkaart

Kaart met gebeiden van verschillende sooorten beschermde natuur soorten.

ArcGIS Map Service http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl CC-BY-SA (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu

Contactgegevens

Naam
Groen
E-mail
Groen@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Fysiek domein - Ontwikkelorganisatie Ruimte
Groen Groen@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl