https://utrecht.dexcat.nl/dataset/luchtmeetnet-utrecht

Luchtmeetnet Utrecht

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Meetpunten en -gegevens luchtkwaliteit van 68 meetpunten in de stad. In Utrecht worden diverse stoffen, gassen en deeltjes gemeten. Op de website zijn de meetresultaten van zowel het Utrechtse Luchtmeetnet als van de twee Utrechtse RIVM-meetstations (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit) in te zien.

De datasets van het Utrechtse Luchtmeetnet zijn hier opgenomen.

Deze dataset wordt elke 4 weken bijgewerkt. De data van de kaart kan worden gedownload als CSV, links onderaan de webpagina van de kaart. Let op: De op website gepresenteerde meetgegevens hebben een voorlopig karakter. Er vindt nog een ijking plaats door ze te vergelijken met referentiemetingen van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Alle meetresultaten zijn definitief na publicatie van de jaarrapportage.

Meer informatie: https://www.utrechtmilieu.nl/meetnet/

Visualisaties (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu

Contactgegevens

Naam
Lucht, Geluid, Trillingen, Externe Veiligheid
E-mail
LGETinfo@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Lucht, Geluid, Trillingen, Externe Veiligheid LGETinfo@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/