https://data.utrecht.nl/dataset/groenstructuurvisiekaart

Groenstructuurvisiekaart

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De groenstructuurvisiekaart is een kaart die hoort bij de ‘Actualisatie Groenstructuurplan 2018’. Dit beleidsplan is gemaakt door de gemeente en is onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht.

Lees meer over de Omgevingsvisie hier: https://omgevingsvisie.utrecht.nl/

Alle gebieden in de groenstructuur staan op deze kaart. We geven daarmee aan welke plekken in en om de stad we groen willen houden of verbeteren. Als een plan zorgt dat er groen in de groenstructuur verdwijnt, moet de gemeenteraad daar eerst over beslissen. Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning toetst de gemeente of deze in de stedelijke groenstructuur ligt.

De groenstructuurkaart geeft een visie aan: niet alle delen zijn al gerealiseerd, maar beschouwen we als reserveringen voor de realisatie van toekomstig stedelijk groen.

Webservices (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu

Contactgegevens

Naam
Groen
E-mail
Groen@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Groen Groen@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/