https://utrecht.dexcat.nl/dataset/gezondheidsmonitor-jongvolwassenen

Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Beschrijving

Enquête data van Utrechtse jongvolwassenen (leeftijd 16 t/m 25) over gezondheid, leefstijl (bijvoorbeeld alcohol, drugs, sport) en sociale omgeving (zoals eenzaamheid).

Bron

Zelf verzamelde enquête data

Doel

Monitoren van de gezondheid van de jongvolwassenen in Utrecht.

Kwaliteit

  • De uitkomsten van het onderzoek kunnen niet losgezien worden van de periode waarin de vragenlijsten zijn ingevuld, namelijk van maart tot en met juni, tijdens en kort na de tweede lockdown. In deze periode vond het middelbare onderwijs deels en het hoger onderwijs bijna volledig thuis plaats. Ook waren er tal van beperkingen voor het dagelijkse en sociale leven.
  • Dit onderzoek betreft een pilot met een vernieuwde methode van dataverzameling. Jongvolwassenen zijn benaderd via hun eigen netwerk en een sociale mediacampagne om mee te doen aan het onderzoek.
  • Er hebben voldoende jongvolwassenen deelgenomen om betrouwbare cijfers over de gemeente Utrecht te presenteren. Wel zijn jongvolwassenen met een migratieachtergrond en mbo-studenten minder goed vertegenwoordigd in de resultaten.

Beperkingen

De monitor Jongvolwassenen is in 2021 voor het eerst uitgevoerd in Utrecht. Vergelijkingen met eerdere metingen zijn niet mogelijk. Een tweede meting volgt in het voorjaar van 2022.

Herkomst

Wet Publieke Gezondheid

Webservices (1)

Open Data Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen

Excelbestand met de resultaten van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid

Contactgegevens

Naam
Volksgezondheidsmonitor
E-mail
volksgezondheidsmonitor@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Volksgezondheid
Volksgezondheidsmonitor volksgezondheidsmonitor@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl