https://data.utrecht.nl/dataset/geluidsbelasting-kaart

Geluidsbelastingkaart

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Weergave van de resultaten van de EU-geluidskartering. Voor wegverkeer, railverkeer en industrie.

We berekenen elke 5 jaar het geluidsniveau in de stad. De laatste berekening is gemaakt in 2022 en gaat over het jaar 2021. We kijken op welke plekken meer dan 55 decibel (dB) geluid is door autoverkeer, treinen en industrie. De kaarten laten het gemiddelde geluidsniveau over 24 uur zien en het gemiddelde geluidsniveau in de nacht.

Voor meer informatie over geluidsbelasting: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/geluid/geluid-in-kaart/

Bevat contouren van

  • 2006
  • 2011
  • 2016
  • 2021

Distributies (1)

Distributie Opties
Geluidsbelastingkaart Gemeente Utrecht

Kaart met geluidsbelasting metingen van wegen en spoorwegen van 2006, 2011, 2016 en 2021.

HTML http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu

Contactgegevens

Naam
Lucht, Geluid, Externe Veiligheid en Trillingen
E-mail
LGETinfo@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Fysiek domein - Ontwikkelorganisatie Ruimte
Lucht, Geluid, Externe Veiligheid en Trillingen LGETinfo@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl