https://data.utrecht.nl/dataset/geluidsbelasting-kaart

Geluidsbelastingkaart

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Weergave van de resultaten van de EU-geluidskartering. Voor wegverkeer en railverkeer.

De gemeente Utrecht moet elke 5 jaar het geluidsniveau in de stad berekenen. De laatste berekening is van 2016. We kijken op welke plekken meer dan 55 decibel (dB) geluid is door autoverkeer, spoor en industrie. De kaarten laten het gemiddelde geluidsniveau over 24 uur zien. Op die voor verkeers- en spoorlawaai staat ook het gemiddelde geluidsniveau in de nacht. De nacht loopt van 23.00 uur in de avond tot 07.00 uur in de ochtend.

Voor meer informatie over geluidsbelasting: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/gezonde-leefomgeving/geluid/geluid-in-kaart/

Bevat de Data van

  • 2006 (Panden, Contouren)
  • 2011(Contouren)
  • 2016 (Contouren)

Distributies (1)

Distributie Opties
Geluidsbelastingkaart Gemeente Utrecht

Kaart met geluidsbelasting metingen van wegen en spoorwegen van 2006, 2011 en 2016.

Onbekend http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Natuur en milieu

Contactgegevens

Naam
Lucht, Geluid, Externe Veiligheid en Trillingen
E-mail
LGETinfo@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Fysiek domein - Ontwikkelorganisatie Ruimte
Lucht, Geluid, Externe Veiligheid en Trillingen LGETinfo@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl