https://utrecht.dexcat.nl/dataset/financiele-detaildata

Financiele detaildata

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit is een samenvoeging van de volgende datasets:

Financiele detaildata

Gemeente Utrecht heeft de pilot Open spending detaildata afgerond met als resultaat dat de Utrechtse financiele detaildata beschikbaar zijn als open data. Deze pilot is uitgevoerd door Open State Foundation in opdracht van ministerie BZK met vijf deelnemende gemeenten (waaronder Utrecht). Met deze financiele detaildata krijgen gebruikers inzicht in de inkomsten en uitgaven van gemeente Utrecht op gedetailleerd niveau, een laag boven factuurniveau. Hierbij is bijvoorbeeld te zien dat er binnen Utrecht kosten zijn gemaakt voor trouwboekjes van kunstleer en zijn de kosten van elektriciteit van sporthallen terug te vinden. Utrecht is de enige deelnemende gemeente waarbij er op dusdanig diep niveau (maar wel boven factuurniveau) financiele open data te benaderen is.

Je kan navigeren in de website van de Utrechtse financiele detaildata door te klikken op onderwerpen (functies). Daarnaast kan je de inkomsten en uitgaven gemeente Utrecht weergeven in totaal en gemiddeld per inwoner, huishouden, oppervlakte en fte.

Financiële Informatie voor Derden (Iv3)

Het CBS houdt zich bezig met het verzamelen van de gegevens voor Informatie voor Derden (Iv3). Deze gegevens worden geleverd door provincies, waterschappen en gemeenten. Gemeentes moeten informatie verstrekken over begrotingscijfers en kwartaal- en jaarrealisaties. Dit gebeurt door middel van een begrotingsoverzicht (éénmaal per jaar) en op kwartaal- en jaarbasis een zogenaamde verdelingsmatrix en een balansstandenoverzicht. Bijgaand treft u van de gemeente Utrecht de kwartaal en jaaroverzichten aan, voor zover ze al beschikbaar zijn, met ingang van 1 januari 2012.

Voor meer informatie zie Informatie voor Derden (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gemeenten/gemeentelijke-financien/financiele-functie/informatie-voor-derden-iv3) en Gemeente: Iv3 modellen (http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/kredo/gemeente-of-gr/iv3-modellen/gemeente/default.htm)

Downloadbare bestanden (32)

Financiele detaildata gemeente Utrecht
Onbekend http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2012 1e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2012 1e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2012 2e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2012 2e kwartaal
XLS http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2012 3e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2012 3e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Jaarverantwoording 2012
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2013 2e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2013 2e kwartaal
XLS http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2013 3e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2013 3e kwartaal
XLS http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2012 4e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2012 4e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Nominale begroting 2013
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2013 4e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2013 4e kwartaal
XLS http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Jaarverantwoording 2013
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Nominale begroting 2014
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2014 1e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2014 1e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2014 2e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2014 2e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2014 3e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2014 3e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2014 4e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2014 4e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Jaarverantwoording 2014
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Nominale begroting 2015
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Begroting 2015 1e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2015 1e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)
Verantwoording 2013 1e kwartaal
XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Financien

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Financiën, Inkoop en Juridische zaken
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/