https://data.utrecht.nl/dataset/beeldbepalende-panden

Beeldbepalende gebouwen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Naast de monumenten adreslijst is er ook een adreslijst met ongeveer 500 'beeldbepalende' gebouwen. Dit zijn gebouwen die horen bij een 'beschermd stads- of dorpsgezicht'. Een gebouw kan beeldbepalend en ook een monument zijn. https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wonen/uw-koopwoning/monument/monumentenlijst/ https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/wonen/uw-koopwoning/monument/beschermd-stads-of-dorpsgezicht/

Webservices (1)

BEELDBEPALEND_PAND WFS service

De kaartlaag van de beeldbepalende panden is in GIS in te lezen via deze openbare wfs/wms webservice.

OGC:WFS http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl CC-BY-SA (4.0) *

Downloadbare bestanden (1)

BEELDBEPALEND_PAND.csv

Adressenlijst van alle beeldbepalende panden. Dit CSV bestand kan gedownload worden en in Excel geïmporteerd worden via het menu item Gegevens | Uit tekst/CSV. De lijst bevat alle adressen van beeldbepalende panden in de gemeente Utrecht.

CSV http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.nl CC-BY-SA (4.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Cultuur en recreatie

Contactgegevens

Naam
Team Erfgoed
E-mail
monumenten@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Team Erfgoed monumenten@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/