https://data.utrecht.nl/dataset/archeologische-waardenkaart-1

Archeologische waardenkaart

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

De Archeologische waardenkaart is een beleidskaart waar regels in staan die ook staan in onze bestemmingsplannen of beheersverordeningen. Op dit moment gelden er 2 regimes voor grond verstoring/graafactiviteiten door een initiatiefnemer: Product - Vergunning vanwege archeologische waarden aanvragen - Online loket (utrecht.nl)

  1. De locatie van de ingreep valt binnen de gebieden waar het CHW Bestemmingsplan Algemene Regels geldt. Hier moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Hier geldt de Archeologische waardenkaart 2021
  2. De locatie van de ingreep valt binnen een gebied van een beheerverordening waar het CHW Bestemmingsplan Algemene Regels nog niet geldt. Hier moet een archeologie vergunning aangevraagd worden. Hier geldt de Archeologische waardenkaart 2009

De planning voor het opnemen van nieuwe gebieden waar de Archeologische waardenkaart 2021 geldt is:

“De archeologieverordening geldt nog voor de volgende gebieden, tot ongeveer genoemde data in 2024:

De Meern Noord ca. 1 juli Lage Weide ca. 1 september Maximapark ca. 1 september Nieuw Hoog Catharijne ca. 1 september

Als deze bestemmingsplannen in werking treden, geldt automatisch dat er een omgevingsvergunning grondwerk in verband met de bescherming van archeologische waarden, moet worden aangevraagd. Tot dat moment zal er een voor deze gebieden nog een archeologievergunning aangevraagd moeten worden. Tenzij de vergunningaanvraag niet binnen het bestemmingsplan/beheersverordening past: dan gelden de nieuwe regels (Omgevingswet, dus ook nieuwe archeologische waardenkaart). Tot de 1e wijziging van het Omgevingsplan, geldt de Archeologieverordening nog. Dit is tot ca. 1 september/1oktober. Daarna moet de archeologieverordening worden ingetrokken. De onderdelen archeologie binnen de bruidsschat vervallen ook bij de 1e wijziging. Hier heeft de gemeente Utrecht haar eigen planregels voor. Vanaf de 1e wijziging van het omgevingsplan, zullen de archeologie planregels zichtbaar zijn in het Omgevingsplan via Plekinfo.”

Webservices (2)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimtelijke ordening
Updatefrequentie van de data
Jaarlijks

Contactgegevens

Naam
Archeologie bij Afdeling Erfgoed Gemeente Utrecht
E-mail
archeologie@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Ontwikkelorganisatie Ruimte
Archeologie bij Afdeling Erfgoed Gemeente Utrecht archeologie@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
/