8 datasets gevonden

 • Ervaring discriminatie

  Ervaring discriminatie Dataset mbt ervaring van discriminatie bij Utrechtse bewoners in de jaren 2009-, 2017 op wijk- en subwijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld mbt percentage van discriminatie: totaal; huidskleur,…
 • Opleidingsniveau

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Opleidingsniveau bewonerspanel Opleidingsniveau werkzoekenden Opleidingsniv…
 • Sociale contacten

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Sociale cohesie Sociale contacten grip leven Sociale cohesie Dataset mbt sociale cohesie in Utrecht in de j…
 • Werk en vrijwilligerswerk

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Vrijwilligerswerk Werkenden en werkzoekenden naar opleidingsniveau 2016 Vrijwi…
 • Alcohol

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Alcohol geschikte leeftijd Alcohol kopen Informatie alcohol Praten alcoholgebruik <a name="alc…
 • Gezin en huishoudsamenstelling

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Huishoudens Ontwikkeling aantal huishoudens per arrangement Huishoudens Dataset mbt huishoudens…
 • Jeugdzorg

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Jeugdzorg Indicatoren jeugdzorg Jeugdbeschermingstrajecten Jeugdhulptrajecten [Jeugdzorgcombinat…
 • Geluid

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Geluids- en geurhinder Geluidscontouren Geluidsmetingen Geluids- en geurhinder Datase…