1 dataset gevonden

  • Jeugdzorg

    Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Jeugdzorg Indicatoren jeugdzorg Jeugdbeschermingstrajecten Jeugdhulptrajecten Jeugdzorgcombinaties Jeugdzorg Dataset mbt jeugdzorg in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2015 jeugdzorg heeft gekregen naar de financieringsvormen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (…
    Beschikbaar sinds Bronhouder Maatschappelijke Ontwikkeling