2 datasets gevonden

  • Cameraregister Utrecht

    Dit is het Utrechtse cameraregister. Hier vind je de volgende camera's: camera's tbv Openbare Orde en Veiligheid; camera's tbv Centraal Toezicht Openbaar Vervoer; camera's tbv bescherming van eigendommen van personen bij locaties mbt binnensport en bereikbaarheid; camera's tbv veilig gebruik van bruggen; camera's tbv handhaving van de Milieuzone; camera's tbv particuliere camerabewaking. Hier vi…
    Beschikbaar sinds Bronhouder Informatie- en Procesmanagement
  • Jeugdzorg

    Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Jeugdzorg Indicatoren jeugdzorg Jeugdbeschermingstrajecten Jeugdhulptrajecten Jeugdzorgcombinaties Jeugdzorg Dataset mbt jeugdzorg in Utrecht in het eerste halfjaar van 2016. Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2015 jeugdzorg heeft gekregen naar de financieringsvormen Zorg in Natura (ZIN) en Persoonsgebonden budget (…
    Beschikbaar sinds Bronhouder Maatschappelijke Ontwikkeling