10 datasets gevonden

 • Ervaring discriminatie

  Ervaring discriminatie Dataset mbt ervaring van discriminatie bij Utrechtse bewoners in de jaren 2009-, 2017 op wijk- en subwijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld mbt percentage van discriminatie: totaal; huidskleur,…
 • Opleidingsniveau

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Opleidingsniveau bewonerspanel Opleidingsniveau werkzoekenden Opleidingsniv…
 • Sociale contacten

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Sociale cohesie Sociale contacten grip leven Sociale cohesie Dataset mbt sociale cohesie in Utrecht in de j…
 • Werk en vrijwilligerswerk

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Vrijwilligerswerk Werkenden en werkzoekenden naar opleidingsniveau 2016 Vrijwi…
 • Alcohol

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Alcohol geschikte leeftijd Alcohol kopen Informatie alcohol Praten alcoholgebruik <a name="alc…
 • Gezin en huishoudsamenstelling

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Huishoudens Ontwikkeling aantal huishoudens per arrangement Huishoudens Dataset mbt huishoudens…
 • Jeugdzorg

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Jeugdzorg Indicatoren jeugdzorg Jeugdbeschermingstrajecten Jeugdhulptrajecten [Jeugdzorgcombinat…
 • Gezondheid

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Gezondheid algemeen Gezondheid ouder worden Gezondheid slaap Gezondheid voeding [Gezondheid wo…
 • Geneesmiddelen

  Dataset mbt personen met verstrekte geneesmiddelen in het jaar 2014. Deze tabel bevat cijfers over het aantal en het percentage personen die op enig moment in verslagjaar staan ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA…
 • Geluid

  Dit is een samenvoeging van de volgende datasets: Geluids- en geurhinder Geluidscontouren Geluidsmetingen Geluids- en geurhinder Datase…