https://utrecht.dexcat.nl/dataset/zelfstandigen-inkomen

Zelfstandigen inkomen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dataset mbt inkomen van zelfstandigen in Utrecht in de jaren 2013 en 2014. Deze tabel bevat gegevens over het inkomen en vermogen van zelfstandigen per regio. Het gaat hier om personen voor wie werk als zelfstandige de belangrijkste inkomensbron vormt. Er wordt onderscheid gemaakt naar zelfstandigen en naar economische activiteit. De gegevens zijn uitgesplitst naar diverse regionale indelingen per 1 januari van het jaar volgend op het verslagjaar. Ook het vermogen heeft betrekking op de status van 1 januari volgend op het verslagjaar.

Distributies (2)

Distributie Opties
Zelfstandigen inkomen XLS

XLS http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Zelfstandigen inkomen CSV

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Sociale zekerheid

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Sociaal domein - Werk en inkomen
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl