https://utrecht.dexcat.nl/dataset/woz-waarde-woningen

WOZ waarde woningen

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dit is een samenvoeging van de volgende datasets:

WOZ waarde woningen

Dataset mbt WOZ waarde van woningen in Utrecht op wijk- en buurtniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

  • WOZ-waarde per woning;
  • WOZ-waarde per m2 woonoppervlak.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor Utrecht waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

https://utrecht.buurtmonitor.nl//jive?workspace_guid=dc356d86-e314-4d49-aabc-a281e9ecd029

WOZ woningen 2011-2016

WOZ waarde van woningen en niet-woningen in Utrecht in de jaren 2011 tm 2016. In deze tabel worden op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) gegevens over de waarde per 1 januari van alle onroerende zaken (WOZ-objecten) gepubliceerd. De cijfers worden uitgesplitst naar waarde van de WOZ-objecten woningen en niet-woningen en de gemiddelde woningwaarde. De cijfers zijn verder uitgesplitst naar landsdeel, provincie, COROP-gebied en gemeente.

Distributies (3)

Distributie Opties
WOZ waarde

Onbekend http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

WOZ woningen

XLS http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

WOZ woningen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Fysiek domein - Ontwikkelorganisatie Ruimte
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl