https://utrecht.dexcat.nl/dataset/tevredenheid-cameratoezicht

Tevredenheid cameratoezicht

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Distributies (1)

Distributie Opties
Tevredenheid cameratoezicht

XLS http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Openbare orde en veiligheid

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Publiek domein - Openbare Orde en Veiligheid
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl