https://utrecht.dexcat.nl/dataset/monitor-buurtteams-sociaal-2016

Monitor Buurtteams Sociaal 2016

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

Dit is een samenvoeging van de volgende datasets:

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - aanvullende specialistische zorg veranderd tijdens traject - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - Activering van klanten in 2016 - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - Begeleidingsduur klanten - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - Casusomvang nulmeting - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - centrale regie hulpverlening verkregen/behouden - Gemeente Utrecht

Mate waarin de centrale regie over de hulpverlening is verkregen/behouden

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - Doorverwijzing aanvullende specialistische zorg - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - eigen kracht door buurtteam versterkt 2015 - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - Gemiddelde ZRMscores per domein - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - kenmerken klanten aanvang - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - kracht hulpvrager versterkt - Gemeente Utrecht

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - Mate waarin eigen netwerk of informele begeleiding deel heeft overgenomen - Gemeente Utrecht

 • Beschrijving: Door medewerkers geschatte mate waarin eigen netwerk of andere informele begeleiding een deel van begeleiding heeft overgenomen
 • Bron: Rapport: Monitor buurtteams sociaal 2016
 • Doel registratie: Dit bestand bevat de cijfers van de tabellen en grafieken in bovenstaande rapportage van de afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden.
 • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht
 • Coördinatenstelsel: nvt
 • Rapport: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/2017-08-Monitor-Buurtteams-Sociaal-2016.pdf
 • Opgemaakt op: april 2017

Monitor Buurtteams Sociaal 2016 - ZRMscores bij aanvang hulpverlening - Gemeente Utrecht

Distributies (24)

Distributie Opties
Buurtteams Sociaal 2016 - Mate waarin specialistische zorg bij klanten is veranderd tijdens het traject.csv - Utrecht
 • Beschrijving: Mate waarin specialistische zorg bij klanten is veranderd tijdens het traject
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Mate waarin specialistische zorg bij klanten is veranderd tijdens het traject.xlsx
 • Beschrijving: Mate waarin specialistische zorg bij klanten is veranderd tijdens het traject
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Activering van klanten in 2015.csv Utrecht
 • Beschrijving: Activering van klanten in 2015
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Activering van klanten in 2015.xlsx Utrecht
 • Beschrijving: Activering van klanten in 2015.
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Begeleidingsduur klanten - Gemeente Utrecht
 • Beschrijving: Buurtteams Sociaal 2016 - Begeleidingsduur klanten
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Begeleidingsduur klanten - Gemeente Utrecht
 • Beschrijving: Buurtteams Sociaal 2016 - Begeleidingsduur klanten
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Casusomvang bij nulmeting per buurtteam sociaal -Utrecht
 • Beschrijving: Casusomvang bij nulmeting per buurtteam
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Casusomvang bij nulmeting per buurtteam sociaal.xlsx
 • Beschrijving: Casusomvang bij nulmeting per buurtteam sociaal
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Mate waarin de centrale regie over de hulpverlening is verkregen behouden.csv Utrecht

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Mate waarin de centrale regie over de hulpverlening is verkregen behouden.xlsx Utrecht
 • Beschrijving: Mate waarin de centrale regie over de hulpverlening is verkregen behouden
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - doorverwijzing naar aanvullende specialistische zorg.csv
 • Beschrijving: doorverwijzing naar aanvullende specialistische zorg
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - doorverwijzing naar aanvullende specialistische zorg.xlsx Utrecht
 • Beschrijving: doorverwijzing naar aanvullende specialistische zorg
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt 2016.csv Utrecht
 • Beschrijving: Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt 2016.xlsx
 • Beschrijving: Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Gemiddelde ZRM-scores buurtteams sociaal bij nulmeting per domein.csv Utrecht
 • Beschrijving: Gemiddelde ZRM-scores buurtteams sociaal bij nulmeting per domein
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Gemiddelde ZRM-scores buurtteams sociaal bij nulmeting per domein.xlsx Utrecht
 • Beschrijving: Gemiddelde ZRM-scores buurtteams sociaal bij nulmeting per domein
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Kenmerken klanten bij aanvang begeleiding door de buurtteams Gemeente Utrecht
 • Beschrijving: Kenmerken Klanten bij aanvang begeleiding door de buurtteams
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Kenmerken klanten bij aanvang begeleiding door de buurtteams Gemeente Utrecht
 • Beschrijving: Kenmerken Klanten bij aanvang begeleiding door de buurtteams
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt.csv
 • Beschrijving: Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt 2017.xlsx
 • Beschrijving: Door medewerkers geschatte mate waarin eigen kracht hulpvrager door Buurtteam is versterkt
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Door medewerkers geschatte mate waarin eigen netwerk begeleiding overnam 2016.csv - Utrecht
 • Beschrijving: Door medewerkers geschatte mate waarin eigen netwerk begeleiding overnam 2016
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - Door medewerkers geschatte mate waarin eigen netwerk begeleiding overnam 2016.xlsx - Utrecht
 • Beschrijving: Door medewerkers geschatte mate waarin eigen netwerk begeleiding overnam 2016
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - ZRMscores bij aanvang hulpverlening.csv Utrecht
 • Beschrijving: ZRMscores bij aanvang hulpverlening
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Buurtteams Sociaal 2016 - ZRMscores bij aanvang hulpverlening.xlsx Utrecht
 • Beschrijving: ZRMscores bij aanvang hulpverlening
 • Bron: Monitor Buurtteams Sociaal 2016
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Sociaal domein - Maatschappelijke Ontwikkeling
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl