https://utrecht.dexcat.nl/dataset/kinderen-aanspreken-op-gedrag

Kinderen aanspreken op gedrag

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dataset mbt kinderen aanspreken op gedrag tussen 2010 en 2017 op wijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

  • eens, kinderen van anderen vaker willen aanspreken op gedrag, maar bang voor reactie ouders;
  • neutraal, kinderen van anderen vaker willen aanspreken op gedrag, maar bang voor reactie ouders;
  • oneens, kinderen van anderen vaker willen aanspreken op gedrag, maar bang voor reactie ouders;
  • eens, vindt het soms moeilijk als anderen hun kinderen aanspreken op hun gedrag;
  • neutraal, vindt het soms moeilijk als anderen hun kinderen aanspreken op hun gedrag;
  • oneens, vindt het soms moeilijk als anderen hun kinderen aanspreken op hun gedrag.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden: https://utrecht.buurtmonitor.nl//jive?workspace_guid=1b28393f-160e-4a05-a9c8-1542bccd615d

Distributies (1)

Distributie Opties
Kinderen aanspreken op gedrag

Onbekend http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Publiek domein - Openbare Orde en Veiligheid
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl