https://data.utrecht.nl/dataset/indicatoren-deelname-buurtactiviteiten-participatie-initiatief-

Indicatoren Deelname buurtactiviteiten (Participatie & initiatief)

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

Beschrijving

Utrecht in Cijfers is de online databank van de gemeente Utrecht. Hier publiceert de afdeling Onderzoek & Advies cijfers over de stad Utrecht en de Utrechtse wijken en buurten. Met Utrecht in Cijfers willen we alle geïnteresseerden in Utrecht laten zien hoe het feitelijk met Utrecht gaat. Utrecht in Cijfers is opgedeeld in thema's.

Binnen het thema 'Deelname buurtactiviteiten (Participatie & initiatief)' vindt u informatie over de volgende 31 'indicatoren':

 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en advies nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en andere ondersteuning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en contacten in de wijk nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en een vergunning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en financiële ondersteuning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en geen ondersteuning nodig had
 • % dat een activiteit in de buurt gedaan heeft en materialen of spullen nodig had
 • % dat één of meerdere activiteiten gedaan heeft in de buurt
 • % dat helpt bij buurtpreventie
 • % dat helpt bij de zorg of hulp aan buurtbewoners
 • % dat helpt bij het organiseren van een buurtfeest
 • % dat helpt bij organiseren van een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing
 • % dat helpt met het onderhouden van groen
 • % dat helpt met het schoonmaken van de openbare ruimte
 • % dat helpt op school, bij buurthuis of een sportvereniging
 • % dat wil helpen bij buurtpreventie
 • % dat wil helpen bij de zorg of hulp aan buurtbewoners
 • % dat wil helpen bij het organiseren van een buurtfeest
 • % dat wil helpen bij organiseren van een bijeenkomst of activiteit over energiebesparing
 • % dat wil helpen met het onderhouden van groen
 • % dat wil helpen met het schoonmaken van de openbare ruimte
 • % dat wil helpen op school, bij buurthuis of een sportvereniging
 • % inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten (deelname buurtactiviteiten (vanaf 2021))
 • % inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten (ondersteuning bij buurtactiviteiten)
 • buurtactiviteit helpen bij een buurtactiviteit, bijvoorbeeld een schoonmaakactie of buurtfeest
 • buurtactiviteit helpen bij een ontmoetingsplek in de buurt, bijvoorbeeld een buurthuis
 • buurtactiviteit iets voor de leefbaarheid en veiligheid, zoals buurtpreventie of Burgernet
 • buurtactiviteit onderhouden van openbaar groen, zoals snoeien of schoffelen
 • buurtactiviteit organiseren van een bijeenkomst/activiteit over milieu, duurzaamheid of energiebesparing
 • buurtactiviteit schoonhouden van de openbare ruimte, zoals straatvegen, afval opruimen.
 • buurtactiviteit zorgen voor of hulp bieden aan buurtbewoners, zoals boodschappen doen of klusjes

Aantal indicatoren

Aantal indicatoren onder dit thema: 31

Bron

Onderzoek & Advies, gemeente Utrecht, Inwonersenquête

Updatefrequentie

Jaarlijks

Gerelateerde datasets

Andere datasets die binnen dit thema vallen:

Downloadbare bestanden (1)

Databank

Op verschillende plekken in het dashboard vindt u een link naar de databank van Utrecht in Cijfers. In de databank vindt u een overzicht van alle cijfers. Het gaat dus om meer cijfers dan in de dashboards te vinden zijn. U kunt de databank vinden bovenaan de homepagina bij ‘Databank’ of via de knop onderaan de dashboards ‘Utrecht in Cijfers databank’. In de databank kunt u zelf cijfers samenstellen, bijvoorbeeld op wijkniveau. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank.

Gegevens in de databank zijn te downloaden als CSV, Excel, PDF, Word, XML of OpenOffice Calc-bestand en figuren tevens als PNG, JPG, GIF, BMP, EMF of PPT.

XLSX http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0) *

Documentatie (1)

Dashboard Participatie & initiatief

Op de homepagina van Utrecht in Cijfers ziet u vier hoofdthema’s Bevolking & bestuur (rood), Fysieke leefomgeving (groen), Economie & inkomen (blauw) en Sociale leefomgeving (geel). Elk hoofdthema bevat een aantal onderwerpen. Bij Bevolking & bestuur gaat het bijvoorbeeld om de onderwerpen bevolking, bewonersparticipatie en dienstverlening. Wanneer u met de muis over het icoon ‘i’ gaat of klikt op dit icoon, verschijnt meer informatie over dat onderwerp. Achter het tabblad 'Over' is eventueel een handleiding te vinden bij het gebruik van de dashboards en databank.

Gegevens en figuren in de dashboards zijn te downloaden als PNG, Excel of CSV.

Onbekend http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl CC-BY (4.0) *

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur

Contactgegevens

Naam
Onderzoek & Advies
E-mail
onderzoek@utrecht.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Onderzoek en Advies
Onderzoek & Advies onderzoek@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl