https://utrecht.dexcat.nl/dataset/beleving-veiligheid

Beleving veiligheid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Dataset mbt beleving van veiligheid door Utrechtse bewoners in de jaren 2010 tot en met 2017 op wijk- en subwijkniveau. In deze dataset staan de volgende gegevens vermeld:

  • voelt zich wel eens onveilig algemeen;
  • voelt zich vaak onveilig algemeen;
  • voelt zich soms onveilig;
  • voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt;
  • voelt zich vaak onveilig in eigen buurt;
  • voelt zich soms onveilig in eigen buurt;
  • vaak last van jongeren op straat in eigen buurt;
  • vindt dat de jongerenoverlast meer is geworden.

Deze data zijn afkomstig uit de buurtmonitor WistUData waar data over Utrecht mbt verschillende onderwerpen te vinden zijn. De data uit de buurtmonitor WistUData worden verzameld door afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.

Hier staat de link naar de buurtmonitor WistUData waar je de selectie van data mbt inwoners kan vinden:

https://utrecht.buurtmonitor.nl//jive?workspace_guid=cc9189b7-0b15-4497-b731-aa2fa2dc8cd1

Distributies (3)

Distributie Opties
Beleving veiligheid wijk

Onbekend http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Beleving veiligheid subwijk XLS

XLS http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Beleving veiligheid subwijk CSV

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Bestuur

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Publiek domein - Openbare Orde en Veiligheid
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl