https://utrecht.dexcat.nl/dataset/arbeidsmarktmonitor-2016

Arbeidsmarktmonitor 2016

 • Beschikbaar sinds
 • Laatste wijziging

Dit is een samenvoeging van de volgende datasets:

Arbeidsmarktmonitor 2016 - data - Gemeente Utrecht

Kerncijfers Arbeidsmonitor 2016 Gemeente Utrecht

 • Beschrijving: Kerncijfers Arbeidsmonitor 2016
 • Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag
 • Doel registratie: Dit bestand bevat de cijfers van de tabellen en grafieken in de rapportage Arbeidsmarktmonitor 2016 van de afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden
 • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht
 • Coördinatenstelsel: nvt
 • Rapport: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/Utrechtse_Arbeidsmarktmonitor_2016.pdf
 • Opgemaakt op: 14 september 2016, in opdracht van Programmateam Werken aan Werk Gemeente Utrecht

Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016 - Gemeente Utrecht

 • Beschrijving: Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016
 • Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag
 • Doel registratie: Dit bestand bevat de cijfers van de tabellen en grafieken in de rapportage Arbeidsmarktmonitor 2016 van de afdeling Onderzoek van de gemeente Utrecht.
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische doeleinden
 • Mogelijkheden: Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht
 • Coördinatenstelsel: nvt
 • Rapport: https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/publicaties/onderzoek-en-cijfers/Utrechtse_Arbeidsmarktmonitor_2016.pdf
 • Opgemaakt op: 14 september 2016, in opdracht van Programmateam Werken aan Werk Gemeente Utrecht

Distributies (38)

Distributie Opties
Open data Arbeidsmarktmonitor 2016
 • Beschrijving: Data Arbeidsmarktmonitor 2016
 • Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. meerdere tabbladen
 • opmerking veldnamen: sectoren gespecificeerd

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

01Kerncijfers_GemeenteUtrecht_Arbeidsmarktmonitor 2016

Kerncijfers GemeenteUtrecht Arbeidsmarktmonitor 2016

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

02Prognose aantal banen vs. prognose potentiele beroepsbevolking_gemeenteUtrecht.csv

Prognose aantal banen vs. prognose potentiele beroepsbevolking gemeenteUtrecht

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

03Werkloosheid in de G4_gemeenteUtrecht.csv

Werkloosheid in de G4_gemeenteUtrecht.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

04Bedrijvigheid en werkgelegenheid in Utrecht.csv

Bedrijvigheid en werkgelegenheid in Utrecht.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

05Banen per inwoner 2008-2015.csv

Banen per inwoner 2008-2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

06Werkgelegenheidsfunctie G4-steden _aantal banen per inwoners 15 tm 74 jaar.csv

Werkgelegenheidsfunctie G4-steden _aantal banen per inwoners 15 tm 74 jaar.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

07Aantal banen per sector 2008-2015.csv

Aantal banen per sector 2008-2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

08Aantal bedrijfsvestigingen naar grootteklasse 2008-2015.csv

Aantal bedrijfsvestigingen naar grootteklasse 2008-2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

09Toe- en afname aantal bedrijven per grootteklasse (in fulltimers) en per sector, 2008-2015.csv

Toe- en afname aantal bedrijven per grootteklasse (in fulltimers) en per sector, 2008-2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

10Aantal bedrijven per 1.000 inwoners per wijk in 2015.csv

Aantal bedrijven per 1.000 inwoners per wijk in 2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

11Opgerichte, gevestigde, opgeheven en vertrokken bedrijven per sector 2014-2015.csv

Opgerichte, gevestigde, opgeheven en vertrokken bedrijven per sector 2014-2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

12Aantal snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen.csv

Aantal snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

13Nieuwe en openstaande vacatures regio Midden-Utrecht (maandgemiddelde per kwartaal).csv

Nieuwe en openstaande vacatures regio Midden-Utrecht (maandgemiddelde per kwartaal).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

14Aantal nieuwe vacatures per beroepsgroep regio Midden-Utrecht (maandgemiddelde per kwartaal).csv

Aantal nieuwe vacatures per beroepsgroep regio Midden-Utrecht (maandgemiddelde per kwartaal).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

15Ontwikkeling (potentiële) beroepsbevolking 2003-2015.csv

Ontwikkeling (potentiële) beroepsbevolking 2003-2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

16Bruto arbeidsparticipatie 2015.csv

Bruto arbeidsparticipatie 2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

17Samenstelling beroepsbevolking 2015.csv

Samenstelling beroepsbevolking 2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

18Netto arbeidsparticipatie naar persoonskenmerken (%).csv

Netto arbeidsparticipatie naar persoonskenmerken (%).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

19Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 2008-2015.csv

Werkzame beroepsbevolking naar arbeidsduur, 2008-2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

20Ranking stadsgewesten op laagste werkloosheid in 2015.csv

Ranking stadsgewesten op laagste werkloosheid in 2015.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

21Werkloosheid naar persoonskenmerken (%).csv

Werkloosheid naar persoonskenmerken (%).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

22Kans op werk voor laagopgeleiden (2013).csv

Kans op werk voor laagopgeleiden (2013).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

23NWW'ers verdeeld naar werkloosheidsduur (mei 2016).csv

NWW'ers verdeeld naar werkloosheidsduur (mei 2016).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

24NWW’ers als percentage van alle inwoners tussen 15 en 75 jaar.csv

NWW’ers als percentage van alle inwoners tussen 15 en 75 jaar.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

25Werkzoekenden naar opleidingsniveau.csv

Werkzoekenden naar opleidingsniveau.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

26Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Utrecht naar type (2008-2015, 4e kwartaal).csv

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen Utrecht naar type (2008-2015, 4e kwartaal).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

27Ontwikkeling bijstandspopulatie 2001-2016.csv

Ontwikkeling bijstandspopulatie 2001-2016.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

28Mensen in de bijstand naar arrangementen.csv

Mensen in de bijstand naar arrangementen.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

29Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters 1,5 jaar na afronden opleiding.csv

Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters 1,5 jaar na afronden opleiding.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

30Voornaamste bezigheid mbo-schoolverlaters anderhalf jaar na afronden opleiding (%).csv

Voornaamste bezigheid mbo-schoolverlaters anderhalf jaar na afronden opleiding (%).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

31Positie mbo'ers in arbeidsmarktregio Utrecht anderhalf jaar na de mbo-opleiding (%).csv

Positie mbo'ers in arbeidsmarktregio Utrecht anderhalf jaar na de mbo-opleiding (%).csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

32Kans op werk per beroepsgroep in arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.csv

Kans op werk per beroepsgroep in arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

34Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016.csv

Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016.csv

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kerncijfers_GemeenteUtrecht_Arbeidsmarktmonitor 2016.xlsx
 • Beschrijving: Kerncijfers Arbeidmarktmonitor
 • Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag
 • Format: XLSX
 • Wijze: Onbewerkt, 1 tabblad
 • opmerking veldnamen geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kerncijfers_GemeenteUtrecht_Arbeidsmarktmonitor 2016.csv
 • Beschrijving: Kerncijfers Arbeidsmartkmonitor
 • Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016.xlsx
 • Beschrijving: Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016
 • Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag
 • Format: XLSX
 • Status: Onbewerkt, volledig. 1 tabblad
 • opmerking veldnamen: geen

XLSX http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016.csv
 • Beschrijving: Spanningsindicator Midden-Utrecht, 2016
 • Bron: Arbeidsmarktmonitor 2016 - Meer mensen aan de slag
 • Format: CSV
 • Status: Onbewerkt, volledig.
 • opmerking veldnamen: geen

CSV http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.nl CC-0 (1.0)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Verkeer, Werk

Contactgegevens

Naam
Team OpenData Utrecht
E-mail
opendata@utrecht.nl

Eigenaarschap

Dataeigenaar
Sociaal domein - Werk en inkomen
Team OpenData Utrecht opendata@utrecht.nl
Uitgever
Utrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
Broncatalogus
Data.Utrecht.nl https://data.utrecht.nl